Generalforsamling 2019

  Beboerhuset 

Gunnerkær 51 - 2610 Rørovre
Lørdag den 2 Marts kl. 13.00

Dagorden i henhold til vedtægter

1) Valg af dirigent
2)Formandens beretning for 2018
3)Gennemgang og godkendelse af regnskab
4)Fastsættelse af kontingent
5)Budget for 2019
6)Behandling af indkommen foreslag
7)Valg af bestyrelse:


Valg af Bestyrelses medlemmer
8)  Valg af Kasser (genopstiller)
9) valg af  Næstformand ( genopstiller)
10)   Eventuelt ( er ikke et beslutningspunk).

Indkommen forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Selskabet byder på frokost efter generalforsamlingen

Hvis du ønsker at deltage i frokosten bedes du melde det til Marie Thyrring
på tlf. 20874950 af hensyn til indkøb

 


Kontingentet skal af hensyn til kassereren være indbetalt senest 14 dage før generalforsamlingen. Husk at angive afsender og medlemsnummer, hvis du betaler ovre netbank. I bedes venligst oplyse evt. ny adresse, 
tlf. nr. eller mobilnummer samt opgive jeres mailadresse, hvis i har en sådan.
Kanonerselskabets bank nr. Reg. 1551 Konto nr. 16887927. Husk navn og medlems nr.

Bestyrelsen håber på et stort fremmøde og sender kanon venlige hilsner.   

 
Der er endnu ingen billeder i fotoalbummet.
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE