Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

København den 26-09-2019

 

 

REFERAT FRA GENERAL FORSAMLING I DANSK KANONER FORENING DEN 2/3- 2019

 

Til stede fra bestyrelsen:

Formand Carsten, Kasser Marie, Kasser supplant Eva, næstformand Elo, Stig, Webmaster Robert

Og sekr. Maiken

 

GF indkaldelse blev sendt på hjemmesiden i rette tid.

Foreningen har 36 medlemmer

Der var 14 stemmeberettigede medlemmer til stede.

 

Mødet blev afholdt i Vester Søhus i S/K Lynetten

 

Valg af dirigent: Leif

Formandens beretningGodkendt

Gennemgang og godkendelse af regnskabGodkendt

Fastsættelse af kontingentDer betales det samme som sidste år.200 kr.

Budget

Behandling af forslagIngen indkommende forslag

Valg af bestyrelse (Kasser, Marie næstformand Elo,) Både Marie og Elo fortsætter.

Evt.

 

Pind (Flemming) siger der skal være to der har adgang til hævekortet i banken. 

Carsten siger det er hans skyld. Han har været for langsom.

Lars siger det er formanden der tegner foreningen.

 

Der har været nogen diskussion ang. de penge der betales for skydning rundt omkring på Sjælland, og det blev vedtaget at de medlemmer der er med til skydning får ved første arrangementment godskrevet 200 kr. til kontingent. Betales der mere end 200 kr. går de i klubkassen. Ved andre arrangementer udbetales 100 kr. til medlemmet, resten i klubkassen. 

Jørgen vil godt kunne se skyde penge stå for sig selv i regnskabet. Det var der enighed om.

 

Lars foreslår i stedet for penge uddeles der en pose krudt, men det bliver for omstændigt og det er heller ikke lovligt at have så meget krudt på sig.

Marie det koster 500 kr i stempel gebyr og sikkerhed at få udleveret 5 kg.

 

Kasser: Der må kunne findes en ordning for kontingent indbetaling.

Kun 3 personer har betalt pr. giro

Dem der ikke har betalt vil få et brev, mail eller telefon opkald om fortsat medlemskab.

Leif foreslår kontingent indbetaling pr. netbank. Det skal stå på hjemmesiden.

Hvis der ikke betales kontingent kan medlemmet meldes til politiet. Bestyrelsen bør finde våbenloven og læse op på loven.

 

Lars vil godt se antallet af medlemmer på regnskabet.

Leif vil godt have regnskabet sendt ud sammen med indkaldelsen til GF fremover. Vedtaget

 

Det er kun dem der har kanoner og skyder der får penge til arrangementer

Der var 11 stemmer der er for at pengene udbetales og 2 imod.

 

Flere klager over de ikke modtager mail fra Carsten:

Carsten svarer der er sendt både mail og brev, men ingen har svaret. Heller ikke dem der får mail.

Leif; send SMS eller ring dem op.

Lars: Dem der ikke betaler bør bare slettes fra listen.

 

Lars foreslår også en anden hjemmeside fordi den der er ligner en reklame side og derfor nemt kan blive slettet.

Carsten foreslår at han og Lars laver en ny side. Lars siger han godt vil hjælpe. Carsten skal lave en ny hjemmeside, måske med hjælp fra Robert.

Leif: Hjemmesiden skal være opdateret hele tiden og Leif foreslår vi går på Facebook. Det er der ikke tilslutning til.

Carsten skal undersøge om domænenavn.

 

GF blev holdt i god ro og orden. 

PÅ gensyn næste år

Sekretær Maiken

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE